Wedstrijdreglement Baarnsche Golfcup

Regel 1

Er wordt gespeeld in twee categorieën: 
    - A: hcp 0-23.9 
    - B: hcp 24.0-36 (heren spelen van geel en dames van rood).
De wedstrijdvorm is individueel stableford.
Handicapverrekening vindt plaats op basis van het aantal handicapslagen, zoals in de tabel voor playing handicaps van de betreffende golfbaan van Nunspeedt is af te lezen.
Het maximum aantal handicapslagen in categorie B is 42.

Regel 2

De speler die over de ronde van 18 holes in zijn categorie de meeste stableford-punten behaalt, is de winnaar.
Bij gelijke stand zowel in categorie A als B wordt gekeken naar de beste scores van de laatste 9 holes op de scorekaart, daarna de laatste 6 en de laatste 3.
Er wordt uitgegaan van een normale speelronde.

Regel 3

In de geest van de wedstrijd vertrouwen wij erop dat iedereen speelt van de handicap die het speelniveau goed weergeeft. Voor spelers met een geregistreerde handicap is dit de meest recente registratie van dit jaar.

Regel 4

Bij elke flight is een captain aangewezen.
Deelnemers zijn verplicht hun scorekaart met hun medecompetitors te wisselen.
Direct na de wedstrijd dient de correct en netjes ingevulde scorekaart door de captain bij de wedstrijdtafel te worden ingeleverd.
Scorekaarten die niet compleet of onleesbaar zijn ingevuld worden door de wedstrijdleiding niet geaccepteerd.

Regel 5

Er zijn zowel voor de mannen als de vrouwen een longest drive en een neary (de afslag moet op de fairway of op de green liggen).
De plaats van de longest drive wordt op de fairway aangegeven door daar het bordje met de namen neer te zetten.
De plaats van de neary wordt op de green aangegeven met een bordje waarop de namen genoteerd worden.

Regel 6

De winnaars in de categorie A en B ontvangen een wisselbeker, waarin hun naam gegraveerd zal worden. De bekers kunnen alleen gewonnen worden door een in Baarn wonende golfer. Indien de winnaar in de categorie niet in Baarn woonachtig is, zal de beker uitgereikt worden aan de winnaar van de 2e prijs in de betreffende categorie.

Regel 7

Tijdens de wedstrijd dienen de deelnemers de regels en etiquette zorgvuldig in acht te nemen, goed kennis te nemen van de local rules en te zorgen voor een goede speelsnelheid. Als er geen stablefordpunten meer gehaald kunnen worden dient de bal te worden opgenomen. De captain van elke flight zorgt voor een goede doorloop.

Regel 8

Bij geschillen, van welke aard ook, beslist de wedstrijdleiding.

Regel 9

De deelnemers spelen op eigen verantwoording en risico.

 

Hits: 1703